Deneme Sınavı – 3

Deneme Sınavı 3

1- Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne isim verilir?
2- Hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır ?
3- İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir ?
4- Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir ?
5- Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır ?
6- Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kaçtır ?
7- Normal bir insanın kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verememe haline ne ad verilir ?
8- Aşağıdaki şıklardan hangisinde, vücutta nabız alınabilen bölge doğru olarak verilmiştir?
9- İlk yardımda “kurtarma” ne anlam taşır ?
10- İlk değerlendirmesinde; bilinci kapalı, solunumu ve nabzı olan bir hasta/yaralıda yapılması gereken nedir ?
11- Bilinci açık olan bir hastanın ikinci değerlendirmesinde ilk olarak ne yapılmalıdır ?
12- Aşağıda belirtilen bilinç durumlarının hangisinde hasta/yaralı “koma pozisyonu” haline getirilmelidir?
13- Aşağıdaki şıklardan hangisinde temel yaşam desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir?

Yetişkinler Çocuklar Bebekler

14- Bebek veya çocuk bir hastada kalp - akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?
15- Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) ile ilgili verilen şıklardan hangisi yanlıştır ?
16- Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır ?
17- Bilinci açık bir bebekte hava yolu tam tıkanmışsa ne yapılır?
18- Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmesi neden önemlidir?
19- Yetişkinde boğulma durumunda ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?
20- Yetişkinde kalp basısı nereye yapılır?
21- İlk yardımcının yalnız olduğu hangi durumda önce 112 aramalıdır ?
22- Hangisi kanamalarda vücutta baskı uygulanabilecek noktalardan birisidir?
23- Kanamada ilk yardımda nerelere baskı noktaları denir?
24- Üçgen bandaj nerelerde kullanılır?
25- Sıcak çarpmasında hangi ilk yardım uygulaması doğrudur ?
26- Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması yada yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne isim verilir ?
27- Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar meydana gelmesine ne isim verilir ?
28- Sara kriziyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır ?
29- Hava yolunda tam tıkanıklık olan bilinci açık bir hastaya ne yapılmalıdır ?
30- Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?
31- Aşağıdaki zehirlenme yollarından hangisinde ilk yardımda hastaya yoğurt yedirilmesi yeterlidir ?
32- Göze yabancı bir cisim batması varsa yada metal parçası kaçmışsa ilk yardım nasıl olmalıdır ?
33- Arı sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır ?
34- Arı, yılan, akrep sokmasında yara yeri yıkanırken kullanılacak suyun sıcaklığı nasıl olmalıdır ?
35- Deniz hayvanlarının sokmasında ilk yardım nasıl olmalıdır ?
36- Suda boğulmalarda yapılacak ilk yardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
37- Suda boğulmada aşağıdakilerden hangisini yapılmalıdır?
38- Yaralı taşınmasında genel kurallardan yanlış olan hangisidir?
39- Hava yolunda tam tıkanıklık olan bilinci kapalı bir hastaya ne yapılmalıdır ?
40- Bilinci açık hasta/yaralının (çocuk veya hafif yetişkin) ortamdan uzaklaştırılması için en çabuk taşıma hangisidir?

Page 1 out of 1