Deneme Sınavı – 1

Deneme Sınavı 1

1- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin hasta/yaralıda kalp masajı uygulanacak bölgedir?
2- Aşağıdakilerden hangisi deniz canlıları sokmasında yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
3- Aşağıdakilerden hangisi göze cisim batması ya da metal cisim kaçması halinde uygulanan ilk yardım uygulamasıdır?
4- Heimlich Manevrası aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
5- Hava yolunun kısmi tıkanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
6-Aşağıdakilerden hangisi 2. derece yanığı tanımlar?
7-Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sistemi organlarından biri değildir?
8- Havale nedir?
9- Akrep sokmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi doğrudur?
10- Kavga sırasında bıçaklandığını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen yetişkin bir hasta/yaralının yarasında nefes alıyor görüntüsü varsa aşağıdakilerden hangisi akla gelmelidir?
11- Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?
12- Zehirlenen hasta/yaralıda mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi belirtiler mevcut ise hangi vücut sistemi etkilenmiştir?
13- İlk yardım ve acil tedavi arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
14- Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
15- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?
16- Ateşli havale ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi doğrudur?
17- Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı cisim kaçması durumunda yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
18- Olay yerinde hasta/yaralının hayatının kurtarılması veya durumun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne denir?
19- Çocuk hasta/yaralıya yapılacak temel yaşam desteği uygulama sırası ne şekilde olmalıdır?
20- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamaları arasında yer almaz?
21- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal madde yanıklarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir?
22- Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve ilk yardımcıya yardım edebiliyorsa hangi taşıma tekniği kullanılır?
23- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası geçirmiş hasta/yaralıyı omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarmada kullanılan taşıma tekniğidir?
24- Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
25- Solunum yolu ile olan zehirlenmelerde bilinci açık hasta/yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?
26- Sara krizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
27- Burkulma nedir?
28- Kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak deri sağlamdır ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
29- Kan şekeri düşmesinde ilk yardım nasıl olmalıdır?
30- Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?
31- Uzuv kopmasında yapılan ilk yardım uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
32- Aşağıdakilerden hangisi şoktaki bir hasta/yaralıya yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
33- Herhangi bir kazada öncelikle müdahale edilmesi gereken hasta/yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
34- Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden değildir?
35- Kanamalarda aşağıdaki belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?
36- Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında karşılaşılan sorunlardan biri değildir?
37- Bebeklerde dış kalp masajı ve yapay solunum uygulamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
38- Suda boğulmalarla ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?
39- Aşağıdakilerden hangisi kırıklarda ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?
40- Aşağıdakilerden hangisi kulak kanamasında uygulanacak ilk yardım uygulamasıdır?

Page 1 out of 1